Obchodní podmínky

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) vydává Kateřina Šepsová, Střelecká 809/41, Hradec Králové, 50002 | IČO: 10854169 | DIČ: CZ8962103260 (dále jen „kameraman“), která je zároveň poskytovatelem všech služeb na webové stránce svatebni-video-hk.cz
 2. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kameramana a jeho zákazníků, kterými mohou být fyzické osoby – nepodnikatelé , fyzické osoby – podnikatelé a právnické osoby (všichni dohromady dále jen „Zákazník“).

Dohodnutý rozsah práce

 1. Kameraman se zavazuje k výkonu práce v rámci celého svatebního dne (viz. „Datum svatby“ a „Jak dlouho bude kam. natáčet“ ve formuláři) za sjednanou cenu (viz. „Cena za natáčení vč. Dopravy“ ve formuláři. V ceně je zahrnuto dopravné za předem sjednanou cestu.
  • V případě, kde to situace vyžaduje, je možné se v průběhu svatby domluvit na prodloužení délky
  • Natáčení, na straně kameramana ovšem nevzniká povinnost provést práci mimo předem sjednaný časový úsek.
 2. Zákazník prohlašuje, že všechny údaje, které uvedl ve formuláři „Svatební kameraman – závazná objednávka“ na adrese svatebni-video-hk.cz/svatebni-video-zavazna-objednavka jsou platné a v případě jakýchkoli změn ze strany zákazníka po odeslání formuláře a před svatebním dnem, týkajících se skutečností uvedených ve formuláři, je zadavatel povinen kameramana na tyto změny upozornit.
 3. Natáčení je sjednáno ke dni konání svatby, tj. viz. formulář „datum svatby“

Zálohová platba, úhrada vykonané práce

  1. Pokud si obě strany potvrdí zájem o spolupráci, a zákazník vyplní a odešle formulář, dohodnou se protistrany na zálohové platbě ve výši 1500 Kč za balíček Classic a 3000 Kč za balíček FullDay.
  2. Zálohová faktura bude zaslána v příloze potvrzovacího emailu o vyplnění formuláře.
  3. V případě odvolání ze strany zákazníků tato záloha propadá a zaniká pro ně tak nárok na její vrácení.
  4. Kameraman v žádném případě nepočítá s odvoláním objednávky. Ovšem pokud se tak stane např. ze závažných zdravotních důvodů, má objednatel nárok na okamžité vrácení částky. Kameraman vynaloží maximální úsilí k dodání náhrady, případně doporučení.
  5. Změna termínu svatby z jakéhokoliv důvodu je možná pokud to zákazník sdělí kameramanovi s předstihem 48 hod před plánovaným datem svatby.
   • Změna termínu je možná pouze v případě že nově navrhovaný termín nekryje s dříve rezervovaným termínem svatby jiného klienta.
   • Změna termínu je možná vícekrát s dodržením podmínek výše.
  6. Důvodem k vrácení zálohy nejsou vyhlášená vládní nařízení.
  7. Doplacení částky za práci, včetně případných, dodatečně vzniklých doplatků, hradí zákazník po skončení svatebního dne (po ukončení natáčení kameramanem). Forma úhrady je domluvena formou platby v hotovosti nebo platby kartou, na přenosném platebním terminálu, jimž kameraman disponuje.

V průběhu svatby

 1. Práce bude provedena dle nejlepšího vědomí a svědomí kameramana.
 2. Objednatelé mají právo v průběhu svatebního dne zažádat kameramana kdykoli v průběhu práce o zhotovení určitého záběru dle jejich přání.
 3. Hosté a účastníci svatby mají právo v průběhu svatebního dne oznámit, pokud si nepřejí být zachyceni na videu. Kameramanova povinnost je vynaložit plné úsilí k dostání tohoto přání. Kvůli obtížné kontrole v průběhu natáčení je však možné, že se i přesto tito lidé na videu objeví. V takovém případě kameraman nenese za vzniklou situaci zodpovědnost a nevztahuje se na něj povinnost takové záběry, kde se tyto osoby vyskytují, retušovat.
 4. Kameraman má právo kdykoli ukončit svůj výkon práce v případě, kdy je fyzicky napaden, nebo v situacích, kdy je mu účastníky odcizena nebo poškozena jeho foto a video technika.
 5. V případech, kdy průběh svatby doprovází laserová světelná technika, má zhotovitel nárok přerušit svou práci a operativně se dohodnout na omezení reprodukce tohoto typu světel. Lasery zásadně poškozují snímač aparátu.

Zpracování, odevzdání finálního videa

 1. Lhůta pro odevzdání finálního videa v plném rozlišení je 30-60 kalendářních dnů ode dne konání svatby.
 2. Odevzdané video je ve formátu *.mp4 a rozlišení 1920x1080px. Jedná se o formát, jež podporuje většina zobrazovacích zařízení (telefon, tablet, tv, počítač atd.)
 3. Zákazník má možnost požádat o kompletní surový materiál tj. všechen natočený, nesestřihaný ani jinak upravený videomateriál. Velikost takového materiálu je cca. 80-100 Gb a je tak na zákazníkovi aby dodal externí disk či flash disk na vlastní náklady.
 4. Dílo bude odevzdáno elektronickou formou prostřednictvím online služby www.uschovna.cz nejdéle 60 kalendářních dnů ode dne konání svatby. Zasláno bude také prostřednictvím flash disku na adresu zákazníka službou Zasilkovna.cz nejdéle během měsíce Listopadu roku kterého proběhla svatba.
 5. Zákazník akceptuje že při natáčení za snížených světelných podmínek může video obsahovat šum (na skutečnost že kameraman natáčí za snížených světelných podmínek bude zákazník neprodleně informován během natáčení).
 6. Na kameramana se nevztahuje povinnost provádět hromadné retuše z důvodů nevyhovujících výrazů focených osob, které si byly vědomy focení, nebo z důvodů nevhodné instalace dekorací, které můžou být dodatečné považovány za rušivé.
 7. Rušivé předměty na pozadí videozáznamu, které jsou součástí interiéru, nebo vybavení prostoru během příprav, nebo průběhu svatby nejsou předmětem reklamace.
 8. Objednatel zná tvorbu kameramana, respektuje jeho osobitý styl a estetický pohled. Nespokojenost objednatele týkající se stylu provedení, kompozice videa, nebo konečného výběru není předmětem reklamace. Ukázky prací jsou zde : www.svatebni-video-hk.cz nebo na YouTube profilu :  https://www.youtube.com/channel/UCTmuBjvh1-0Tm9HNiDv46kg

Souhlas se zveřejněním videa

 1. Zveřejnění některých video záběrů z vaší svatby mi velmi pomůže v prezentaci své práce. Na uveřejnění se vždy domlouvám individuálně. Samozřejmě plně respektuji vaše soukromí a veškeré záběry před zveřejněním dostane zákazník k odsouhlasení. Prosím tedy v případě, že striktně odmítáte zveřejnění jakýchkoliv záběrů, napište mi to ve formuláři do poznámky.

Podmínky jsou platné od 1.1.2021

ZPĚT NA HLAVNÍ STRÁNKU